Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamioneve -Kerkesat elektrike Pjesa 3 : Kerkesa specifike per sistemet elektrike te transmetimit te fuqise se motoreve me djegie te brendshme
English
Published 
2013-09-13 
65 
42 € 
PDF
Blej
Makinat transportuese Spërkatëse dhe hedhëse të betonit dhe të llaçit -Kërkesa të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë për granulatorët me tehe
English
Withdrawn 
2017-07-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë për granulatorët me tehe
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastke -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 3 : Kërkesa sigurie për makinat grirëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe të materialeve plastike -Makinat për zvoglimin e përmasave -Pjesa 4 : Kërkesa sigurie për aglomeratet
English
Withdrawn 
2009-10-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike -Përzjerësit e brendshem -Kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në temperaturë dhe lagështi të lartë.
English
Published 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në grisje me anë të metodës me lavjerrës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës çmbështjellëse në shpejtësi të lartë.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës ndaj flakës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e zgjatjes së përmasës nën një ngarkesë statike.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Përcaktimi i joneve korrozive të tretshëm në ujë.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në përplasje.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës shpërthyese.
1440 gjetur, faqja7 nga72 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7