Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër – Pjesa 2: Metoda me gaz gjurmues për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sigura e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 2 : Metoda me gaz gjurmues për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Published 
2017-07-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër – Pjesa 3 : -Metoda e bankoprovës për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë.
English
Withdrawn 
2009-10-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikëshme në ajër -Pjesa 3 : Metoda e bankoprovës për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 4: Eficensa e kapshmërisë së një sistemi shkarkimi - Metoda gjurmuese
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 4 : Eficensa e kapshmërisë së një sistemi shkarkimi -Metoda gjurmuese
English
Published 
2013-09-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe plastika -Linjat e ekstrudimit dhe presimit të rrjedhshëm -Pjesa 1 : Kërkesa sigurie për ekstruderat
English
Withdrawn 
2009-08-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe plastika - Linjat e ekstrudimit dhe presimit te rrjedhshëm - Pjesa 2: Kërkesa sigurie për paletizuesit me pamje të shtypur
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Linjat e ekstrudimit dhe presimit te rrjedhshëm - Pjesa 3: Kërkesa sigurie për ekstrudorët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 2 : Konceptet baze dhe metodologjia per shfrytezimin e minierave
English
Published 
2013-09-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Shkallë portative për shërbimin e zjarrfikësve
English
Withdrawn 
2009-10-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 1 : Ndërtimi dhe instalimi
English
Published 
2019-04-26 
116 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Part 1:Ndërtimi dhe instalimi
English
Withdrawn 
2013-09-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 2 : Rregullat për përmirësimin e sigurisë së shkallëve lëvizëse ekzistuese dhe transportierëve
English
Withdrawn 
2019-04-26 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme për kamionët që ushqehen me bateri
English
Withdrawn 
2013-09-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët që ushqehen me bateri
English
Withdrawn 
2019-04-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 2: Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 2 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2019-04-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve - Kërkesat elektrike - Pjesa 3: Kërkesa specifike për sistemet elektrike të transmetimit të fuqisë së motorëve me djegje të brendshme
1440 gjetur, faqja6 nga72 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6