Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2017-07-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81
English
Published 
2017-07-28 
59 
38 € 
PDF
Blej
Zjarrfikëse dhe automjetet dhe pajisjet e shërbimit të shpëtimit - Simbole grafike për elementet e kontrollit dhe paraqitjet dhe për shënjat
English
Withdrawn 
2011-05-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Saldim-Sistemet e grupuara për materialet-Materialet europiane (ISO 20172:2006)
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Matja dhe vlerësimi i goditjeve teke të transmetuara prej makinave të drejtuara dhe mbajtura në dorë në sistemin krah -dorë (ISO/TS 15694 : 2004)
English
Withdrawn 
2015-02-11 
53 
38 € 
PDF
Blej
Vibrime mekanike - Udhëzim për vlerësimin e shpërthimit në vibrimin e transmetuar me dorë duke përdorur informacionin e disponueshëm duke përfshirë edhe atë që jepet nga prodhuesi i makinerisë.
English
Published 
2015-02-11 
43 
34 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit – Pjesa 2: Masat parandaluese në vendin e punës.
English
Withdrawn 
2013-09-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 3 : Lidhja midis EN 115 : 1995 dhe amendamentit të tij dhe EN 115 -1 : 2008
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Riciklimi i materialeve - Raport mbi kërkesat për substancat dhe materialet për të parandaluar pengesa të vazhdueshme për riciklimin.
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi -Raport mbi kriteret dhe metodologjitë për analizat e ambalazhimit eciklit e jetës.
English
Published 
2013-09-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Rrezatimi jonizues i emetuar nga makineria -Udhëzues për zbatimin e standardeve teknike në projektimin e makinerive për të qënë në përputhje me kërkesat e legjislacioni
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit - Pjesa 1: Metodat teknike të projektimit të makinerisë.
English
Published 
2015-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi -Fletët e ambalazhit për produktet mjekësore –Sistem shkrimi dhe formate te tjera për njerëzit që nuk shikojnë.
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Vibrimi i transmetuar në dorë -Ndikimi i forcave çift në ndërveprimin makine dorë për vlerësimin e ekspozimit
English
Published 
2013-09-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pjesa 3 : Parimet ergonomike për projektimin e makinerive të lëvizshme
English
Withdrawn 
2013-09-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81
English
Withdrawn 
2013-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Vinçat -Projektimi i përgjithshëm -Pjesa 3 -2 : Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të kavove në sistemet e pulexhove
English
Withdrawn 
2013-09-13 
82 
48 € 
PDF
Blej
Vinçat -Projektimi i përgjithshëm -Pjesa 3 -5 : Gjendjet kufitare dhe prova e aftësisë mbajtëse të kanxhave të farkëtuara
English
Withdrawn 
2011-05-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Valvola industriale -Valvolat me sferë prej lidhjesh bakri
English
Published 
2013-09-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makineri të lëvizjes së dheut -Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit të dridhjes së gjithë -trupit gjatë udhëtimit në makina Përdorimi i të dhënave të harmonizuara matur nga institutet ndërkombëtare, organizata dhe prodhuesit (ISO/TR 25398 : 2006)
English
Published 
2014-05-14 
62 
42 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Rregullat e projektimit të bashkueseve me fllanxhat rrethore me permistop -Pjesa 3 : Metoda e llogaritjes të bashkimit ndërmjet fllanxhave me kontakt metal me metal
1453 gjetur, faqja1 nga73 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1