Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-06-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Provat e betonit të ngurtësuar - Pjesa 11: Përcaktimi i rezistencës ndaj klorurit të betonit, shpërndarjes në një drejtim
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 12: Përcaktimi i rezistencës ndaj karbonizimit të betonit - Metoda e karbonizimit të përshpejtuar
English
Draft 
2024-06-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 13:Përcaktimi i modulit sekant të elasticitetit në shtypje.
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 14: Metoda gjysmë-adiabatike për përcaktimin e nxehtësisë së lëshuar nga betoni gjatë procesit të ngurtësimit të tij
English
Draft 
2024-06-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 15: Metoda adiabatike për përcaktimin e nxehtësisë së lëshuar nga betoni gjatë procesit të ngurtësimit të tij
English
Draft 
2024-06-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 16: Përcaktimi i tkurrjes së betonit
English
Draft 
2024-06-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 17: Përcaktimi i zvarritjes së betonit në shtypje
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 18: Përcaktimi i koeficientit të migrimit të klorurit
English
Draft 
2024-06-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Përcaktimi i rezistencës elektrike
English
Draft 
2024-06-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar-Pjesa 4: Rezistenca në ngjeshje-Specifikimet për makineritë e provës
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 7: Dendësia e betonit të ngurtësuar
English
Draft 
2024-06-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit -Pjesa 4 : Përcaktimi i shpejtësisë së impulseve ultrasonike
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë -Pjesa 36 : Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze
English
Draft 
2024-06-06 
47 
36 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 1: Të përgjithëshme, përshkrimi i sistemit, rregullat për zëvendësimin, tolerancat dhe cilësin vizuale
English
Draft 
2024-06-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 2: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për depërtimin e lagështisë
English
Draft 
2024-06-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 3: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për shkallën e rrjedhjes së gazit dhe për tolerancat e përqëndrimit të gazit
English
Draft 
2024-06-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 4: Metodat e provës së vetive fizike të komponentëve dhe shtesave
English
Draft 
2024-06-06 
58 
38 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 6: Kontrolli i prodhimit në fabrikë dhe provat periodike
English
Draft 
2024-06-06 
15 € 
PDF
Blej
Prova për agregate mbushës në përzierje bituminoze -Pjesa 1 : Prova sferë -unazë
English
Draft 
2024-06-06 
79 
45 € 
PDF
Blej
Rregulla të përbashkëta për produkte betoni të paraderdhur
1453 gjetur, faqja3 nga73 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3