Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Optikat Oftalmike - Lente për syze të montuara (ISO 21987:2009)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentet - Instrumentet për matjen e distancave aksiale në sy (ISO 22665:2012)
English
Published 
2016-07-20 
36 
32 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentet - Raporti i rravgimit të syrit të njeriut (ISO 24157:2008)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Published 
2016-07-20 
12 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë - Oftalmologjia - Shkalla e shkallëzuar
English
Withdrawn 
2011-08-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmikeProvat e mprehtësisë së shikimitOptotipi standard dhe të dhënat e tij
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmikeProvat e mprehtësisë së shikimitOptotipi standard dhe të dhënat e tij
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Frontofokometrat
English
Withdrawn 
2016-07-20 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumente optike - Frontofotometrat - Pjesa 1: Instrumente për përdorim të përgjithshëm (ISO 8598-1:2014)
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Frontofokometrat
English
Published 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Tonmatësat (ISO 8612:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Skeletet e syzeve - Sistemi i matjes dhe terminologjia (ISO 8624:2011/Amd 1:2015)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa prera - Pjesa 1: Specifikimet për lentet me një pamje dhe lentet shumëfokusore (ISO 8980-1:2004/Cor.1:2006)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa prera - Pjesa 2: Specifikimet për lentet me forcë progresive (ISO 8980-2:2004/Cor.1:2006)
English
Published 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të paprera - Pjesa 3:Specifikimet e transmetimit dhe metodat e provës (ISO 8980-3:2013)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa preraPjesa 4: Specifikimet dhe metodat e provës për veshje kundër pasqyrimit.
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lente syzesh të papërfunduara –Pjesa 5: Kërkesat minimale të sipërfaqeve të lenteve të syzeve për deklarimin e rezistencës në abrasion
English
Withdrawn 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optics and optical instruments -Test lenses for calibration of focimeters -Part 1 : Test lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
English
Published 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e provës për kalibrimin e frontofotometrave Pjesa 2 : Lentet e provës për frontofotometrat që përdoren për matjen e lenteve të kontaktit
85 gjetur, faqja4 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4