Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-08-08 
61 
42 € 
PDF
Blej
Optika e syrit -Lentet e syzave -Fjalori
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Kërkesat thelbësore (ISO 14534:2011)
English
Published 
2016-07-20 
47 
36 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Produktet për kujdesin e lenteve të kontaktit - Kërkesat mikrobiologjike dhe metodat e provës për produktet dhe rregullat e rregjimit për menaxhimin nga ana higjenike e lenteve të kontaktit - Amendamenti 1 (ISO 14729:2001/Amd 1:2010)
English
Published 
2016-07-20 
28 
28 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Testimi efikas i ruajtjes antimikrobiale dhe udhëzues për përcaktimin e datës së skadencës (ISO 14730:2014)
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike Lente për syze/Kërkesat bazë për lentet e paprera të përfunduara
English
Withdrawn 
2011-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Kërkesat kryesore dhe metodat e provës Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të zbatueshme në të gjithë instrumentat oftalmike
English
Withdrawn 
2017-12-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Kërkesat kryesore dhe metodat e provës Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të zbatueshme në të gjithë instrumentat oftalmike
English
Published 
2011-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Kërkesat fondamentale dhe metodat e provës Pjesa 2 : Mbrojtja e rrezikut nga drita
English
Published 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentat oftalmike - Pajisjet optike për shtesat e pamjes së ulët
English
Withdrawn 
2011-08-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2017-12-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Ndriçuesit e brendshëm - Kërkesat themelore dhe metodat e provës për sigurinë e rrezatimit optik (ISO 15752:2010)
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Implantet Oftalmike - Pajisjet Oftalmike viskoelastike (viskokirurgjike) (ISO 15798:2013)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Tretesirat ujitëse (shperlarese) per kirurgjine oftalmike
English
Published 
2017-12-01 
30 
29 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Tretesirat ujitëse (shperlarese) per kirurgjine oftalmike
English
Withdrawn 
2011-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Endotamponimet okulare
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Endotamponimet okulare
English
Withdrawn 
2012-08-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit - Pjesa 2: Tolerancat (ISO 18369-2:2012)
English
Published 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Instrumente oftalmike - Topografët kornealë (ISO 19980:2012)
85 gjetur, faqja3 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3