Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Etiketimi
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike -Lentet intraokulare -Pjesa 1 : Fjalori
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 10: Lente intraokulare Phakic (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
English
Published 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 2: Vetitë optike dhe metodat e provës (ISO 11979-2:2014)
English
Published 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike - Lentet intraokulare - Pjesa 3: Vetitë mekanike dhe metodat e provave (ISO 11979-3:2012)
English
Published 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike - Lentet intraokulare - Pjesa 4:Etiketimi dhe informacioni - Amendamenti1: (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)
Albanian
Withdrawn 
2016-07-20 
38 
32 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmikë - Lentet intraokulare – Pjesa 5: Biokompatibiliteti (ISO 11979-5:2006)
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 6: Testimi i qëndrueshmërisë së kohës së konservimit dhe trasportit (ISO 11979-6:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 7: Investigimet klinike (ISO 11979-7:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 8: Kërkesat thelbësore (S SH EN ISO 11979-7:2014 (ISO 11979-8:2006 + Amd 1:2011)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 9: Lente intraokulare me shumë fokuse (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)
English
Published 
2016-07-20 
31 
29 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet e kontaktit - Udhëzues për investigimet klinike (ISO 11980:2012)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet e kontaktit -Përcaktimi i pajtueshmërisë fizike të produkteve të kujdesit të lenteve me lentet e kontaktit (ISO 11981:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet - Përcaktimi i ruajtjes së aspirimit dhe çlirimi (ISO 11986:2010)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit - Përcaktimi i kohës së konsevimit (ISO 11987:2012)
English
Published 
2016-07-20 
13 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Retinoskopët
English
Published 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Perimetrat - Amendamenti 1 (ISO 12866:1999/Amd1:2008)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Provat e skeleteve (ISO 12867:2010)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Skelete të syzeve - Kërkesa dhe metodat e provës (ISO 12870:2012)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Udhëzuesit për përcaktimin e kohës së konservimit (ISO 13212:2014)
85 gjetur, faqja2 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2