Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike, me përjashtim të pluhurave për metale të rënda -Përcaktimi i aftësisë shtrënguese në ngjeshjen njeasksiale (ISO 9327 : 2011)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar duke përjashtuar metalet e rënda -Kampionët e provës në lodhje (ISO 3928 : 1999)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i masës vëllimore nga ngjeshja (ISO 9353 : 2011)
English
Published 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pluhurat që perdorën në metalurgjinë e pluhurave -Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të aglomeruar të përshkueshëm -Përcaktimi i përshkueshmërisë së fluidit (ISO 4022 : 1987)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i kohës së rrjedhjes me anë të një hinke të kalibruar (harxhimmatës Hall)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 2 : Humbja e masës nga reduktimi i hidrogjenit (humbja e hidrogjenit)
English
Published 
2012-11-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përbërjes së oksigjenit me metodën e reduktimit -Pjesa 3 : Hidrogjen -oksigjen i reduktuar (ISO 4491 -3 : 1997)
English
Published 
2012-11-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i fortësisë dhe mikrofortesise së dukshme
English
Withdrawn 
2012-11-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi matalografik i mikrostrukturës -Pjesa1 : Fotomikrografet dhe përshkrimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi metalografik i mikrostrukturës -Pjesa2 : Matja e madhësisë së kokrrizës WC
English
Published 
2012-11-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e shkrira me ngjyra, të karburizuara ose të karbonitrizuara -Përcaktimi dhe verifikimi i thellësisë së çimentimit me anë të provës së mikro -fortësisë
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të metaleve të rënda -Përgatitja e mostrave për analiza kimike për përcaktimin e përmbajtjes së karbonit (ISO 7625 : 2006)
53 gjetur, faqja3 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit        
3