Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit nga flaka -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 2 : Përcaktimi i kalciumit, potasit, magnezit dhe sodiumit në përmbajtje nga 0,001 deri 0,02% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 3 : Përcaktimi i koblatit, gizës, magnesit dhe nikelit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 4 : Përcaktimi i molibdenit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 5 : Përcaktimi i kobaltit, gizës, magnezit, molibdenit, nikelit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtje nga 0,5 deri 2%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 6 : Përcaktimi i kromit në përmbajtje 0,01 deri 2%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i kalciumit Bakrit, hekurit, potasiumit, magnezit, manganit, natriumit, nikelit dhe zinkut në pluhurat metalike të kobaltit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (ISO 11876 : 2010)
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përzierje pluhur -metal të lubrifikuara -Përcaktimi i përbërjes së lubrifikantit -Metoda e ekstraksionit Soxhelet e modifikuar (ISO 13944 : 1996)
English
Published 
2012-11-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Materialet metalike të gomeruar të përshkueshëm -Përcaktimi i masës vëllimore, përmbajtjes së vajit dhe porpozitetit të hapur
English
Published 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Bokolla metaloqeramike -Përcaktimi i rezistencës radiale në shtypje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copët e tensionit provë (ISO 2740 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
71 
45 € 
PDF
Blej
Metalurgjia e pluhurave -Fjalori
English
Published 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Përcaktimi i rezistencës tërthore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i rezistencës në përkulje
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të aglomeruar të papërshkrueshëm me metale të rënda -Përcaktimi i dendësisë
English
Published 
2012-11-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) Pjesa 1 : Metoda e provës
English
Published 
2012-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Prova e fortësisë Rokvell (klasa A) -Pjesa 2 : Përgatitja dhe kalibrimi i blloqeve standard të provës (ISO 3738 -2 : 1988)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i karbonit të përgjithshëm -Metoda gravimetrike (ISO 3907 : 2009)
English
Published 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metalet e rënda -Përcaktimi i karbonit të patretshëm (i lirë) -Metoda gravimetrike (ISO 3908 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike -Përcaktimi i densitetit të dukshëm -Pjesa1 : Metoda me hinkë (ISO 3932 -1 : 2008)
53 gjetur, faqja2 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2