Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2024-03-26 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC)-Pjesa 6-2: Standarde të përgjithshme-Rezistenca për mjediset industrialë
English
Published 
2021-01-12 
52 
38 € 
PDF
Blej
Elektroakustika - Pajisjet ndihmëse të dëgjimit - Pjesa 13: Kërkesat dhe metodat e matjes të imunitetit elektromagnetik të pajisjeve të lëvizshme digjitale pa tel
English
Published 
2021-01-12 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëri eletromagnetike (EMC) - Pjesa 4-11: Teknikat e provës dhe matjes - Provat e imunitetit të luhatjeve të lehta të tensionit + ndërprerjeve të shkurtra dhe rënieve të tensionit për pajisjet me rrymë në hyrje deri 16 A për fazë
63 gjetur, faqja4 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit        
4