Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2018-06-18 
39 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V-Pjesa 2-6: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar për siguri dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar për siguri
English
Withdrawn 
2013-05-07 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, reaktorëve dhe njësive të ngjashme me to -Pjesa 2 -7 : Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët dhe ushqyesit e fuqisë që përdoren për lodra
English
Published 
2018-06-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, reaktorëve dhe njësive të ngjashme me to-Pjesa 2-7: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët dhe ushqyesit e fuqisë që përdoren për lodra
English
Published 
2013-05-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -8 : Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për zile dhe kambana
English
Published 
2013-05-07 
38 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre -Pjesa 2 -9 : Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët dhe njësitë e prodhimit të fuqisë për llambat e dorës të klasës III me filament tungsteni
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët tre -fazore të shpërndarjes të tipit të thatë 50 Hz, nga 100 deri në 2500 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV Pjesa 2 : Kërkesa shtesë për transformatorët me tensionin më të lartë për pajisjet të barabartë me 36 kV
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 € 
PDF
Blej
Transformatorët tre -fazore të shpërndarjes të tipit të thatë 50 Hz, nga 100 deri në 2500 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV Pjesa 3 : Përcaktimi i vlerësimit të fuqisë të një transformatori të ngarkuar me rryme jo sinusoidale
English
Withdrawn 
2011-04-25 
49 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 10 -1 : Përcaktimi i niveleve të zërit -Udhëzues përdorimi
English
Published 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 15 : Transformatorët e fuqisë të mbushur me gaz
English
Withdrawn 
2011-04-25 
59 
38 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 7 : Udhëzuesi i ngarkesës për transformatorët e fuqisë të shytur në vaj
English
Published 
2011-04-25 
85 
48 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 8 : Udhëzues përdorimi
English
Withdrawn 
2011-04-25 
39 
32 € 
PDF
Blej
Ndryshuesit e frymëmarrësve Pjesa 2 : Udhëzuesi i zbatimit
English
Published 
2011-04-25 
82 
48 € 
PDF
Blej
Converter transformers -Part 3 : Application guide
English
Published 
2011-04-25 
45 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues përdorimi, specifikimi dhe testimi të transformatorëve me ndryshim faze
English
Published 
2024-03-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikim për transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular. që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje. që kalon 1000 V. (të quajtura në përgjithësi neon - transformatorë) - Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
English
Published 
2024-03-26 
374 
84 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
English
Published 
2024-03-26 
88 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive të furnizimit të fuqisë dhe kombinimet e tyre - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta dhe provat për njësitë furnizuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorët për njësitë furnizuese të fuqisë në gjendje çelësi për zbatime të përgjithshme
77 gjetur, faqja4 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit        
4