Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV Pjesa 2 -2 : Transformatorët e shpërndarjes me kuti kabllosh në anën e tensionit të lartë dhe/ose në anën e tensionit të ulët Tipe kutish për kabllo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV -Pjesa 2 -3 : Transformatorët e shpërndarjes me kuti kabllosh në anën e tensionit të lartë dhe/ose në anën e tensionit të ulët -Tipe kutish për kabllo
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët shpërndarës 50Hz tre fazorë të përpunuar me zhytje në vaj, nga 50kVA deri në 2500 kVA, me tension maksimal për pajisjet që nuk e kapërcen vlerën 36 kV -Pjesa 3 : Përcaktimi I brezit të fuqësë për transformatorët me ngarkesë me rrymë josinusoidale
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët shpërndarës 50Hz tre fazorë të përpunuar me zhytje në vaj, nga 50kVA deri në 2500 kVA, me tension maksimal për pajisjet që nuk e kapërcen vlerën 36 kV -Pjesa 4 : Kërkesat dhe provat lidhur me rezervuarët nën presion
English
Withdrawn 
2018-06-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët e shpërndarjes, tre-fazore, 50 Hz, të tipit të thatë, nga 100 deri në 3 150 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2015-06-24 
13 € 
PDF
Blej
Transformatorët e shpërndarjes të tipit të thatë, tre-fazore, 50 Hz, nga 100 kVA në 3 150 kVA, me tensionin më të lartë për pajisjet që nuk e kalon 36 kV-Pjesa 2: Përcaktimi i ngarkueshmërisë së një transformatori të ngarkuar me rrymë jo sinusoidale
English
Withdrawn 
2014-09-10 
43 
34 € 
PDF
Blej
Transformatorët matës -Pjesa 2 : Transformatorët e induksionit të tensionit
English
Withdrawn 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët matës -Pjesa 3 : Transformatorëve e kombinuar
English
Published 
2010-09-28 
50 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 13 : Transformatorët me vetëmbrojtje të mbushur me likuide
English
Published 
2015-06-24 
61 
42 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë-Pjesa 3: Nivelet e izolimit, provat dielektrike dhe të hapësirës së izolimit në ajër
English
Published 
2011-04-25 
124 
55 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë Pjesa 6 : Reaktorët
English
Withdrawn 
2010-09-28 
51 
38 € 
PDF
Blej
Reaktorët
English
Withdrawn 
2014-07-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Transformuesit terheqes dhe induktoret e brendshem te vagonave
English
Published 
2010-10-06 
43 
34 € 
PDF
Blej
Specifikim për transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1000 V, (të quajtura në përgjithësi neon -transformatorë) -Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Esteret organike sintetike për qëllime elektrike -Udhëzues për mirëmbajtjen e estereve të transformatorit në pajisje
English
Withdrawn 
2011-04-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Transformatorët shndërrues Pjesa 2 : Transformatorët për aplikime HVDC
English
Withdrawn 
2018-06-18 
350 
79 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to-Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
337 
79 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to -Pjesa 2 -1 : Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët ndarës dhe furnizuesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës për përdorim të përgjithshëm
77 gjetur, faqja2 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2