Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:24


SK EN ISO 4490:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 9
Publikuar: 2012-11-09
I tërhequr: 2024-03-18
Regjistri Kombëtar: 96/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 4490:2001
CEN/SS M11
Çmim: 15 €



Titulli Shqip

Pluhura metalike -Përcaktimi i kohës së rrjedhjes me anë të një hinke të kalibruar (harxhimmatës Hall)

Titulli Anglisht

Metallic powders - Determination of flow time by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2001)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim