Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 17:15


SK EN ISO 11876:2012
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 17
Publikuar: 2012-11-09
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 11876:2010
CEN/SS M11
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Metalet e rënda -Përcaktimi i kalciumit Bakrit, hekurit, potasiumit, magnezit, manganit, natriumit, nikelit dhe zinkut në pluhurat metalike të kobaltit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (ISO 11876 : 2010)

Titulli Anglisht

Hardmetals - Determination of calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal powders - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11876:2010)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 11876:2010 specifies a flame atomic absorption spectrometric method to be used for the determination of the mass fractions of copper, potassium, magnesium, manganese, sodium and zinc in cobalt metal powders in the range of 0,001 % to 0,01 %, calcium in the range of 0,002 % to 0,01 %, and iron and nickel in the range of 0,002 % to 0,05 %.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim