Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 17:10


SK EN 24884:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 9
Publikuar: 2012-11-09
I tërhequr: 2022-04-01
Regjistri Kombëtar: 96/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 24884:1993
CEN/SS M11
Çmim: 15 €Titulli Shqip

Lidhjet e forta -Marrja e mostrës dhe prova e pluhurave duke përdorur copa prove të algomeruara

Titulli Anglisht

Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces (ISO 4884:1978)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Relates to the sampling and testing of powder mixtures for the manucacture of hardmetals, using sintered test pieces, and to the preparation of test pieces.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.040.10 - Prova mekanike të metaleve
77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim