Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2023-10-03
Time: 01:32


SK EN 24506:2012
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 11
Publikuar: 2012-11-09
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 24506:1993
CEN/SS M11
Çmim: 17 €Titulli Shqip

Specifikimi për lidhjet e forta -Prova në ngjeshje

Titulli Anglisht

Hardmetals - Compression test (ISO 4506:1979)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Specifies a method of determining the ultimate strength and proof stress of hardmetals under uniaxial compressive loads: a test piece, placed between two hardmetal bearing blocks, is axial loaded, until the intended deformation occurs or until the test apparatus, test piece, procedure, expression of results and test report.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.040.10 - Prova mekanike të metaleve
77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim