Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-08
Time: 01:09


SK EN 24505:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 11
Publikuar: 2012-11-09
I tërhequr: 2022-04-01
Regjistri Kombëtar: 96/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 24505:1993
CEN/SS M11
Çmim: 17 €Titulli Shqip

Specifikimi për lidhjet e forta -Përcaktimim metalografik dhe poroziteti si dh karboni i pakombinuar

Titulli Anglisht

Hardmetals - Metallographic determination of porosity and uncombined carbon (ISO 4505:1978)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.040.30 - Analiza kimike të metaleve
77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim