Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:31


SK EN 24491-4:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 13
Publikuar: 2012-11-09
I tërhequr: 2022-04-01
Regjistri Kombëtar: 96/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 24491-4:1993
CEN/SS M11
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Pluhura metalike -Përcaktimi përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit Pjesa 4 : Procesi i përgjithshëm nga oksidimi ekstraktimi

Titulli Anglisht

Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction (ISO 4491-4:1989)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

The test method is applicable to all powders of metals, alloys, carbides and mixtures thereof which are non-volatile under the test conditions. The sample may be in powder or compact form. The test is not applicable if the powder contains a lubricant or binder. This part of ISO 4491 shall be read in conjunction with ISO 4491-1.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi i përmbajtjës së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 1 : Udhëzues të përgjithshëm

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim