Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-08
Time: 02:05


SK EN 24489:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 9
Publikuar: 2012-11-09
I tërhequr: 2022-04-01
Regjistri Kombëtar: 96/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 24489:1993
CEN/SS M11
Çmim: 15 €Titulli Shqip

Lidhjet të forta të algomeruara -Marrja e mostrës dhe prova

Titulli Anglisht

Sintered hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:1978)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Applies to the determination of the physical and mechanical properties of sintered hardmetals. Defines the terms "lot" and "test sample" and specifies test report.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.040.10 - Prova mekanike të metaleve
77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim