Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-05-22
Time: 07:56


SK EN 24003:2012
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 8
Publikuar: 2012-11-09
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 24003:1993
CEN/SS M11
Çmim: 13 €Titulli Shqip

Meterialet metalike të algomeruara të papërshkueshëm -Përcaktimi i masës së porës me provë të dyfisht

Titulli Anglisht

Permeable sintered metal materials - Determination of bubble test pore size (ISO 4003:1977)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Specifies a method for the detrmination of the pore size of filters, porous bearings, porous electrodes and other parts with interconnected porosity. The bubble test shall be considered as a quality control test and not as a test for defining filter grades of determining exact pore size and pore size distribution.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

77.160 - Metalurgji e pluhurave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim