Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:51


DS CEN/TR 15314:2012
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 15
Publikuar: 2012-08-21
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15314:2006
CEN/TC 38
Çmim: 20 €Titulli Shqip

Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i sasisë së komponimeve të amoniumittë kuatenuar në dru

Titulli Anglisht

Durability of wood and wood-based products - Quantitative determination of quaternary ammonium compounds in wood

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This CEN Technical Report specifies a laboratory method of determining the content of quaternary ammonium compounds in commercially QAC-treated wood. The method described has a measurement range up to QAC contents of 1 500 mg/kg of dry matter. NOTE 1 This method can need some modifications with some wood species such as hardwoods. NOTE 2 It is applicable to QAC with a molar mass ranging between 200 g/mol and 500 g/mol. NOTE 3 The method has a quantification limit corresponding to 250 mg of QAC per kilogram of wood expressed as dry matter.

Komitetet Teknike

KT-9 - KT. për Përpunimin e Drurit

ICS

79.080 - Lëndë druri gjysmë e përpunuar

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim