Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:04


DS CEN TR 14734:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 18
Publikuar: 2012-08-21
I tërhequr: 2023-02-09
Regjistri Kombëtar: 92/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 14734:2004
CEN/TC 38
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Përcaktimi I vetisë së llojeve të lëndës drusore për të pasur trajtim për tu imprenjuar me konservantë druri -Metodat Laboratorike

Titulli Anglisht

Durability of wood and wood-based products - Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives - Laboratory method

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report describes a laboratory method for the determination of the treatability of wood in order to determine the likely reaction of different wood species to impregnation with wood preservatives. It can also be used to investigate variation between samples of the same species but of different origin.

Komitetet Teknike

KT-9 - KT. për Përpunimin e Drurit

ICS

79.040 - Dru. trupa dhe lëndë e sharruar

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim