Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-21
Time: 05:15


SK EN 61280-2-9:2011
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2011-04-25
I tërhequr: 2017-11-30
Regjistri Kombëtar: 208/2017
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 61280-2-9:2002
CLC/SR 86C
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike -Pjesa 2 -9 : Sistemet dixhitale -Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar

Titulli Anglisht

Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-9: Digital systems - Optical signal-to-noise ratio measurement for dense wavelength-division multiplexed systems

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Provides a parameter definition and test method for obtaining optical signal-to-noise ratio (OSNR) using apparatus that measure the optical spectrum at a multichannel interface. The measured noise does not include source relative intensity noise (RIN) or receiver noise. Three implementations for an OSA are discussed: a diffraction-grating-based OSA, a Michelson interferometer-based OSA, and a Fabry-Perot-based OSA. Characteristics of the OSA that affect OSNR measurement accuracy are provided.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.180.20 - Pajisje për ndërlidhje me fibra optike

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

SK EN 61280-2-9:2018 replaces SK EN 61280-2-9:2011 - 2016-07-22

Shënimet

Ky standard shfuqizohet nga edicioni i ri!
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Procedura të provës bazë të nënsistemit të komunikimit me fibër optike-Pjesa 1-1: Procedurat e provës për nënsistemet e përgjithshme të komunikimit-Matja e fuqisë optike të transmetuesit në dalje për kabllot me fibra optike njëformëshe
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 2 -3 : Sisteme shifrore -Matja e variacioneve të ngadalta (Wander) dhe me të shpejta (jitter)
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike-Pjesa 2-9: Sistemet dixhitale-Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Withdrawn 
2011-09-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 4 -1 : Impiant kabllosh të instaluara -Matja e dobësimit në multimodë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
66 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nënsistemve të telekomunikacionit me fibër optike-Pjesa 4-1: Impiant kabllosh të instaluara-Matja e dobësimit në multimode

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim