Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-06-28
Time: 06:59


SK IEC 60099-6:2011
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 48
Publikuar: 2011-04-25
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
IEC 60099-6:2002
TC 37
Çmim: 36 €Titulli Shqip

Shkarkuesit -Pjesa 6 : Shkarkuesit që përmbajnë së bashku struktura me hapësirë si në seri ashtu edhe në paralel Tensioni i vlerësuar 52 kV dhe me pak

Titulli Anglisht

Surge arresters - Part 6: Surge arresters containing both series and parallel gapped structures - Rated 52 kV and less

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This standard basically applies to all metal-oxide surge arresters with gaps and housed in either porcelain or polymeric housings. This standard also specifies requirements and tests for metal-oxide surge arresters with internal series gaps,with rated voltages of 52KV and below.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

29.240.10 - Nënstacione. Ndalues i impulsit të tensionit

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim