Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 17:23


SK EN 55016-1-4:2010
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 107
Publikuar: 2010-09-28
I tërhequr: 2023-03-23
Regjistri Kombëtar: 74/2010
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 55016-1-4:2010
CLC/TC 210
Çmim: 51 €Titulli Shqip

Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së çrregullimeve radioelektrike dhe të imunitetit -Pjesa 1 -4 : Aparaturat për matjen e çrregullimeve radioelektrike dhe imunitetit -Pajisjet ndihmëse -Çrregullimet në formë rrezore

Titulli Anglisht

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

CISPR 16-1-4:2010 specifies the characteristics and performance of equipment for the measurement of radiated disturbances in the frequency range 9 kHz to 18 GHz. Specifications for antennas and test sites are included. The requirements of this publication apply at all frequencies and for all levels of radiated disturbances within the CISPR indicating range of the measuring equipment. Methods of measurement are covered in Part 2-3, and further information on radio disturbance is given in Part 3 of CISPR 16. Uncertainties, statistics and limit modelling are covered in Part 4 of CISPR 16. This third edition of CISPR 16-1-4 cancels and replaces the second edition published in 2007 and its Amendments 1 (2007) and 2 (2008). It is a technical revision. This edition includes the following significant technical change with respect to the previous edition: provisions are added to address evaluation of a set-up table in the frequency range above 1 GHz. CISPR 16-1-4:2010 has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility - Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.100.10 - Emetim
33.100.20 - Imunitet

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-12-08 
233 
65 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së radiozhurmave dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së zhurmave dhe imunitetit - Matjet e zhurmave të drejtuara
English
Withdrawn 
2015-12-08 
259 
70 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së radiozhurmave dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së zhurmave dhe imunitetit - Matjet e zhurmave të drejtuara

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim