Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-15
Time: 01:53


DS CECC 96 100:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2010-09-28
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CECC 96 100:1988
CLC/SR 23J
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Specifikime seksioni : Çelësat rutullues -duke përfshirë BDS CECC 96 101 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 102 : Vlerësim i nivelit R

Titulli Anglisht

Sectional Specification: Rotary switches -- including BDS CECC 96 101: Assessment level D, and BDS CECC 96 102: Assessment level R

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

Asnjë informacion i shtuar.

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim