Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:22


DS CEN/TS 15639:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 11
Publikuar: 2010-09-22
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 15639:2010
CEN/TC 343
Çmim: 17 €Titulli Shqip

Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Metodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë mekanike të tabletave

Titulli Anglisht

Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This document specifies a test method for the determination of mechanical durability of pellets. It is intended to be applied by persons and organisations that manufacture, plan, sell, erect or use machinery, equipment, tools and entire plants related to such pellets, and that are involved in producing, purchasing, selling and utilising pellets. The method specified is not applicable to soft pellets.

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

75.160.10 - Lëndë djegëse të ngurta
75.160.40 -

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim