Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:18


DS CEN/TR 15716:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 43
Publikuar: 2010-09-22
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15716:2008
CEN/TC 343
Çmim: 34 €Titulli Shqip

Lëndë djegëse të ngurta të rigjeneruara -Përcaktimi i regjimit të djegies

Titulli Anglisht

Solid recovered fuels - Determination of combustion behaviour

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report gives a review on determination methods for exploring how different SRFs behave in different combustion systems, e.g. with respect to time for ignition, time for gas phase burning and time for char burn out, including information on technical aspects like slagging and fouling, corrosion as well as required flue gas cleaning for meeting the emission limit values induced by the Waste Incineration Directive (WID).

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

75.160.10 - Lëndë djegëse të ngurta
75.160.40 -

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim