Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:25


DS CEN/TR 15367-3:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 14
Publikuar: 2010-09-22
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15367-3:2009
CEN/TC 19
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore

Titulli Anglisht

Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This document provides general guidance on automotive fuel handling. It does not pre-empt national or local regulations. It only addresses the issue of cross contamination between petrol and diesel automotive fuels that may occur in the supply chain, during manufacturing, storage, transportation or distribution. There may also be a risk of contamination with other products such as kerosene/jet fuel and off road diesel. The guidance principles described in this document would apply equally to managing these risks although some details may be different.

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

03.100.50 - Prodhim. Menaxhim i prodhimit
75.160.20 - Lëndë djegëse të lëngëta
75.200 - Pajisje për depozitim të produkteve të naftës dhe të gazit

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim