Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:31


SK EN 12385-7:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 16
Publikuar: 2010-04-13
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12385-7:2002
CEN/TC 168
Çmim: 20 €Titulli Shqip

Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 7 : Litarë me thurje të bllokuar për puset e minierave

Titulli Anglisht

Steel wire ropes - Safety - Part 7: Locked coil ropes for mine shafts

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies the additional materials, manufacturing and testing requirements for full-locked coil hoist and half-locked and full-locked coil guide ropes for mine shafts to those given in Part 1. The additional hazards covered by this European Standard are identified in clause 4. For information only, typical breaking forces for both full-locked coil hoist ropes and half-locked and full-locked coil guide ropes, based on one particular combination of wire tensile strength grades in each case, are given in annex B (hoist ropes) and annex C (guide ropes) for some of the more common sizes of rope.

Komitetet Teknike

KT-13 - KT. për Miniera dhe Minerale

ICS

77.140.65 - Tela. litarë dhe zinxhirë me hallka prej çeliku

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-08-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku – Siguria – Pjesa 10: Kavot spirale për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 2 : Përkufizimet, destinacioni dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 3: Informacion për përdorimin dhe mirëmbajtjen
English
Published 
2016-06-16 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 4: Litarë me fije të përdredhur për përdorime të përgjithshme të ngritjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 4 : Litarë me fije të përdredhur për përdorime të përgjithshme të ngritjes
English
Withdrawn 
2013-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Litare prej tel qeliku -Siguria -Pjesa 5 : Litare me fije te perdredhur per ashensore
English
Published 
2010-04-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 6 : Litarë me fije të përdredhur për puset e minierave
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Litarë të përdredhur për tërheqje dhe transportim per instalimet e teleferikëve të projektuar për të transportuar njerëz

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim