Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:53


SK EN 14225-4:2009
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 18
Publikuar: 2009-12-14
I tërhequr: 2019-05-14
Regjistri Kombëtar: 274/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 14225-4:2005
CEN/TC 162
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Kostume zhytjeje -Pjesa 4 : Komplet veshjeje me presion atmosferik (ADS) -Kërkesat e faktorëve njerëzorë dhe metodat e provës

Titulli Anglisht

Diving suits - Part 4: One atmosphere suits (ADS) - Human factors requirements and test methods

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies the human factors performance of one atmosphere diving suits (ADS) where the diver can make use of articulated arms and legs and is able to conduct underwater activities while breathing underwater. Marking, labelling, information to be provided at the point of sale, and instructions for use are also specified. Laboratory and practical performance tests are specified.

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

97.220.40 - Pajisje sportive për jashtë shtëpisë e për në ujë .

Direktivë

89/686/EEC - Pajisjet mbrojtëse personale (PPE)

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.

Shënimet

SK EN 14225-4:2009 i adaptuar në KT.për LPSR ,shfuqizohet dhe i njëjti kalon me "mirror" në KT për PMP.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 1 : Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje-Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim