Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 07:24


SK EN 13899:2009
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 18
Publikuar: 2009-12-14
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13899:2003
CEN/TC 136
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës

Titulli Anglisht

Roller sports equipment - Roller skates - Safety requirements and test methods

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This standard applies to roller skates intended for users with a body mass of more than 20 kg. This standard specifies safety requirements for roller skates, specifications for test methods, marking and information supplied by the manufacturer to reduce the risk of injuries to both third parties and the user during their normal use. Roller skates for use by a rider of less than 20 kg does not belong to the scope of this European Standard. They are covered by EN 71-1. This standard does not apply to inline-skates.

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

97.220.40 - Pajisje sportive për jashtë shtëpisë e për në ujë .

Direktivë

2001/95/EC - Siguria e përgjithshme e produktit

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim