Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:34


SK EN 10220:2008
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 11
Publikuar: 2008-05-14
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 10220:2002
CEN/TC 459/SC 10
Çmim: 17 €Titulli Shqip

Tubat prej çeliku pa tegel dhe të salduar -Përmasat dhe pesha për njësi gjatësie

Titulli Anglisht

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies, for seamless and welded circular steel tubes for general purposes (e. g. mechanical, pressure and structural applications), the following: - preferred dimensions for outside diameter and wall thickness in millimetres and - masses per unit length in kilogrammes per metre of plain end tube. Technical Committees of ECISS and CEN should select these preferred dimensions for their product or functional standards, where appropriate. The outside diameters are classified into three series reflecting the availability of accessories for piping systems (see Clause 4). This classification of outside diameters into different series and of preferred wall thicknesses indicates the range of steel tubes usually produced. NOTE Information on dimensions for steel tubes for special applications can be found in other European Standards, e.g. prEN 10255, EN 10305 series, EN ISO 11960 and EN ISO 11961, information on dimensions for stainless steel tubes in EN ISO 1127.

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

77.140.75 - Tuba dhe tubacione prej çeliku për përdorim të veçantë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim