Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 07:50


prSK EN 1729-2:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 32
Publikuar: 2024-05-16
Regjistri Kombëtar: 4/2024
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 1729-2:2023
Çmim: 29 €Titulli Shqip

Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove

Titulli Anglisht

Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies safety requirements and test methods for chairs and tables for general educational purposes in educational institutions. It applies to furniture for use with laptop computers or portable devices, but not to special purpose workstations, e.g. laboratories, ranked seating and workshops. Annex A (normative) includes a test method for the drop test of chairs. With the exception of Annex A, the figures illustrate test principles only and cannot be used to carry out the tests. NOTE EN 1729 1 specifies functional dimensions and marking of chairs and tables for general educational purposes.

Komitetet Teknike

KT-9 - KT. për Përpunimin e Drurit

ICS

Asnjë informacion i shtuar.

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-18 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mobileri -Karrige dhe tabela për institucionet e edukimit -Pjesa 1 : Përmasat funksionale
English
Published 
2019-05-27 
74 
45 € 
PDF
Blej
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 1: Përmasat funksionale
English
Withdrawn 
2010-02-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mobileri -karrige dhe tabela per institucionet e edukimit Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim