Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 07:40


prSK EN 16582-3:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 17
Publikuar: 2024-05-14
Regjistri Kombëtar: 4/2024
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 16582-3:2015
CEN/TC 402
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Pishina të brendshme - Pjesa 3: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat mbi sipërfaqe të tokës

Titulli Anglisht

Domestic swimming pools - Part 3: Specific requirements including safety and test methods for aboveground pools

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This part of FprEN 16582 specifies the specific safety and quality requirements and test methods for domestic aboveground swimming pools in addition to the general requirements of FprEN 16582 1 and shall be read in conjunction with it. The requirements of this standard take priority over those in FprEN 16582-1. These requirements and test methods are applicable to aboveground pool structures, including their means of access. This European Standard applies to pools with a minimum water depth of more than 400 mm. This European Standard does not apply to: — pools of public use covered by EN 15288-1; — paddling pools according to EN 71-8; — domestic or public use spas.

Komitetet Teknike

KT-20 - KT. për Turizëm

ICS

97.220.10 - Komoditete sportive

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
English
Draft 
 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 2: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat në ambient të jashtëm

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim