Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 07:32


SK EN 13209-2:2023
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2023-07-17
Regjistri Kombëtar: 485/2023
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13209-2:2015
CEN/TC 252
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove

Titulli Anglisht

Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 2: Soft carrier

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies the safety requirements and test methods for soft carriers without a framed support incorporating integral leg openings designed to carry a child when attached to the carer’s torso. Soft carriers are designed to allow the carer a hands free operation when standing and/or walking. These soft carriers are for use up to a maximum weight of 15 kg. If the soft carrier has functions not covered in this European Standard, reference should be made to the relevant European Standard.

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

97.190 - Pajisje për fëmijë

Direktivë

2001/95/EC - Siguria e përgjithshme e produktit

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe që përdoren nga fëmijët - Transportuesit e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves - Pjesa 1: Transportues në formë kuadrati

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim