Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-23
Time: 10:00


SK EN 55035:2023
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 183
Publikuar: 2023-07-20
Regjistri Kombëtar: 487/2023
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 55035:2017
CLC/TC 210
Çmim: 61 €Titulli Shqip

Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda te matjes

Titulli Anglisht

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

CISPR 35:2016 applies to multimedia equipment (MME) having a rated AC or DC supply voltage not exceeding 600 V. The objectives of this document are:<br /> - to establish requirements which provide an adequate level of intrinsic immunity so that the MME will operate as intended in its environment in the frequency range 0 kHz to 400 GHz; and<br /> - to specify procedures to ensure the reproducibility of tests and the repeatability of results.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.100.20 - Imunitet

Direktivë

2014/30/EU - Direktiva 2014/30 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (ripunimi)
2014/53/EU - Direktiva 2014/53 / EU i Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16 prillit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen te disponueshme në treg të pajisjeve radio dhe shfuqizimin e Direktivës 1999/5 / EC

Veprim Kombëtar

SK EN 55035:2023 replaces SK EN 55020:2007/A12:2018 - 2023-04-13
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-07-20 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike për pajisjet multimediale - Kërkesat për imunitetin

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim