Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 16:48


SK SSH EN ISO 12181-2:2023
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2023-01-24
Regjistri Kombëtar: 449/2023
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 12181-2:2011
CEN/TC 290
This standard is identical to:
ISO 12181-2:2011
ISO/TC 213
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) - Rrumbullaksia - Pjesa 2: Specifikimet për operatorët (ISO 12181-2:2011)

Titulli Anglisht

Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2: Specification operators (ISO 12181-2:2011)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 12181-2:2011 specifies the complete specification operator for roundness of integral features only and covers complete roundness profiles only, i.e. geometrical characteristics of features of the type circle.

Komitetet Teknike

KT-6 - KT. për Metrologji

ICS

17.040.20 - Gjendje e sipërfaqeve

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim