Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-27
Time: 20:54


SK EN 15492:2022
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 13
Publikuar: 2022-08-16
Regjistri Kombëtar: 417/2022
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15492:2012
CEN/TC 19
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën Përcaktimi i përmbajtjes së klorurit dhe sulfatit inorganic Metoda kromatografike e jonit

Titulli Anglisht

Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride and sulfate content - Ion chromatographic method

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies an ion chromatographic (IC) method for the determination of inorganic chloride content in ethanol from about 1 mg/kg to about 30 mg/kg and of sulfate content in ethanol from about 1 mg/kg to about 20 mg/kg. NOTE Sulfate content can be determined from 0,5 mg/kg to 1,0 mg/kg. However, the precision was not established as no samples with sulfate content in this range were included in the interlaboratory test. WARNING - Use of this method may involve hazardous equipment, materials and operations. This method does not purport to address to all of the safety problems associated with its use, but it is the responsibility of the user to search and establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

71.080.60 - Alkoole. Etere
75.160.20 - Lëndë djegëse të lëngëta

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

SK EN 15492:2022 replaces SK EN 15492:2010 - 2020-11-09
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën Përcaktimi i përmbajtjes së klorurit dhe sulfatit inorganic Metoda kromatografike e jonit

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim