Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:31


DS CEN TR 16816:2022
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 37
Publikuar: 2022-11-29
Regjistri Kombëtar: 437/2022
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16816:2015
CEN/TC 38
Çmim: 32 €Titulli Shqip

Performanca përdoruese e produkteve të drurit - Përdorimi dhe përmirësimi i metodave ekzistuese për të vlerësuar ciklin e shërbimit të produktit

Titulli Anglisht

End use performance of wood products - Utilisation and improvement of existing methods to estimate service life

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

The scope of WG28 Performance Classification is expressed in this Technical Report: Guidance on the determination of end use performance of wood products: utilization and improvement of existing test methods to estimate service life, in order to give input to the harmonized product standards dealing with the durability requirement of the CPD and future Regulation (EU) No 305/2011 (The Construction Products Regulation CPR). This Technical Report brings together the evaluations and discussions to date that have occurred within CEN/TC38/WG28 Performance Classification. This technical report does not address panel products specifically.

Komitetet Teknike

KT-9 - KT. për Përpunimin e Drurit

ICS

79.080 - Lëndë druri gjysmë e përpunuar

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim