Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-04-24
Time: 02:52


SK EN 14679:2005/AC:2022
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 10
Publikuar: 2022-08-22
Regjistri Kombëtar: 420/2022
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 14679:2005/AC:2006
CEN/TC 288
Çmim: 15 €Titulli Shqip

Zbatimi i punimeve gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar

Titulli Anglisht

Execution of special geotechnical works - Deep mixing

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-13 - KT. për Miniera dhe Minerale

ICS

93.020 - Punime të gërmimeve dhe të sheshimeve të dherave. Gërmime me eskavator. Punime në themele. Punime nën tokë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-22 
54 
38 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim