Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:13


SK EN 12063:2022
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 79
Publikuar: 2022-08-22
Regjistri Kombëtar: 420/2022
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12063:1999
CEN/TC 288
Çmim: 45 €Titulli Shqip

Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta

Titulli Anglisht

Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This standard specifies requirements, recommendations and information concerning the execution of permanent or tempory sheet pile wall structures in accordance with 2.4 of ENV 1991-1:1994 and the handling of equipment and materials. It does not give requirements and recommendations for the installation of specific parts of the structure such as ground anchorages and piles which are covered by other codes.

Komitetet Teknike

KT-13 - KT. për Miniera dhe Minerale

ICS

93.020 - Punime të gërmimeve dhe të sheshimeve të dherave. Gërmime me eskavator. Punime në themele. Punime nën tokë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim