Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-23
Time: 09:14


SK SSH EN ISO 22476-4:2020
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 63
Publikuar: 2020-10-20
I tërhequr: 2024-01-25
Regjistri Kombëtar: 328/2020
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 22476-4:2012
CEN/TC 341
This standard is identical to:
ISO 22476-4:2012
ISO/TC 182
Çmim: 42 €Titulli Shqip

Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 4: Testi Ménard pressuremeter (ISO 22476-4:2012)

Titulli Anglisht

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Ménard pressuremeter test (ISO 22476-4:2012)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This document deals with equipment requirements, the execution of and reporting on the Ménard pressurermeter test as part of geotechnical investigation and testing according to EN 1997-1 and EN 1997-2. The present document describes the procedure for conducting a Ménard pressuremeter test in natural soils, treated or untreated fills and in soft rocks, either on land or off-shore.

Komitetet Teknike

KT-13 - KT. për Miniera dhe Minerale

ICS

93.020 - Punime të gërmimeve dhe të sheshimeve të dherave. Gërmime me eskavator. Punime në themele. Punime nën tokë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2020-10-20 
15 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova - Provat në shesh - Pjesa 1: Koni elektrik dhe prova e depertimit të pienzokonit - Korragjenta teknike 1 (ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
51 
38 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 1: Testi Electrical cone and piezocone penetration (ISO 22476-1:2012)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
45 
34 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 5: Testi Flexible dilatometer (ISO 22476-5:2012)
English
Published 
2020-10-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe prova gjeoteknike - Testimi në terren - Pjesa 6: Testi i matjes së presionit të vetvetishëm (ISO / FDIS 22476-6: 2018)
English
Published 
2020-10-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe prova gjeoteknike - Testimi në terren - Pjesa 8: Testi i matësit të presionit të zhvendosjes së plotë (ISO / FDIS 22476-8: 2018) 1 të gjetura, faqe 1 nga 1 1

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim