Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-04-13
Time: 16:03


SK SSH EN ISO 22476-1:2020
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 51
Publikuar: 2020-10-20
I tërhequr: 2024-01-25
Regjistri Kombëtar: 328/2020
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 22476-1:2012
CEN/TC 341
This standard is identical to:
ISO 22476-1:2012
ISO/TC 182
Çmim: 38 €Titulli Shqip

Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 1: Testi Electrical cone and piezocone penetration (ISO 22476-1:2012)

Titulli Anglisht

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 22476-1:2012)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 22476-1:2012 deals with equipment requirements, the execution of and reporting on electrical cone and piezocone penetration tests as part of geotechnical investigation and testing according to EN 1997‑1 and EN 1997‑2. Within the electrical cone and piezocone penetration test, two subcategories of the cone penetration test are considered: electrical cone penetration test (CPT), which includes measurement of cone resistance and sleeve friction; piezocone test (CPTU), which is a cone penetration test with the additional measurement of pore pressure. The CPTU is performed like a CPT with the measurement of the pore pressure at one or several locations on the penetrometer surface. ISO 22476-1:2012 specifies the following features: type of cone penetration test; application class; penetration length or penetration depth; elevation of the ground surface or the underwater ground surface at the location of the cone penetration test with reference to a datum; location of the cone penetration test relative to a reproducible fixed location reference point; pore pressure dissipation tests.

Komitetet Teknike

KT-13 - KT. për Miniera dhe Minerale

ICS

93.020 - Punime të gërmimeve dhe të sheshimeve të dherave. Gërmime me eskavator. Punime në themele. Punime nën tokë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2020-10-20 
15 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova - Provat në shesh - Pjesa 1: Koni elektrik dhe prova e depertimit të pienzokonit - Korragjenta teknike 1 (ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
63 
42 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 4: Testi Ménard pressuremeter (ISO 22476-4:2012)
English
Withdrawn 
2020-10-20 
45 
34 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe testimi gjeoteknik - Fusha e testimit - Pjesa 5: Testi Flexible dilatometer (ISO 22476-5:2012)
English
Published 
2020-10-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe prova gjeoteknike - Testimi në terren - Pjesa 6: Testi i matjes së presionit të vetvetishëm (ISO / FDIS 22476-6: 2018)
English
Published 
2020-10-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe prova gjeoteknike - Testimi në terren - Pjesa 8: Testi i matësit të presionit të zhvendosjes së plotë (ISO / FDIS 22476-8: 2018) 1 të gjetura, faqe 1 nga 1 1

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim