Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-27
Time: 23:05


SK EN 55011:2018
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 97
Publikuar: 2018-06-18
Regjistri Kombëtar: 233/2018
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 55011:2016
CLC/TC 210
Çmim: 48 €Titulli Shqip

Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore-karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike-Limitet dhe metodat e matjes

Titulli Anglisht

Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.100.10 - Emetim

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore -karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike -Limitet dhe metodat e matjes

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim