Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:48


DS CEN ISO TS 15877-7:2010
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 25
Publikuar: 2010-09-22
I tërhequr: 2022-03-07
Regjistri Kombëtar: 72/2010
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN ISO/TS 15877-7:2009
CEN/TC 155
This standard is identical to:
ISO/TS 15877-7:2009
ISO/TC 138/SC 2
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Sistemet e tubave plasticë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Poli (vinilklorid) me lidhje të tërthortë (PVC -C) Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit

Titulli Anglisht

Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 15877-7:2009)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 15877-7:2009 gives guidance for the assessment of conformity included in the manufacturer''s quality plan as part of his/her quality system. ISO 15877-7:2009 includes: - provisions for materials, components, joints and assemblies given in the applicable part(s) of ISO 15877; - provisions for the manufacturer''s quality system, which can conform to ISO 9001; - definitions and procedures applied if certification is involved; in which case, the certification body can be accredited to ISO/IEC Guide 65 or ISO/IEC Guide 62, as applicable. In conjunction with the other parts of ISO 15877, ISO 15877-7:2009 is applicable to chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) piping systems intended to be used for hot and cold water installations within buildings for the conveyance of water, whether or not intended for human consumption (domestic systems), under design pressures and temperatures appropriate to the class of application (see Table 1 of ISO 15877-1:2009).

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

23.040.01 - Përbërës të tubacioneve dhe tubacione në përgjithësi
23.040.20 - Tuba plastikë
91.140.60 - Sisteme të furnizimit me ujë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim