Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-18
Time: 16:34


SK EN 122120:2016
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 45
Publikuar: 2016-02-18
I tërhequr: 2024-03-18
Regjistri Kombëtar: 145/2016
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 122120:1993
CLC/SR 46F
Çmim: 34 €Titulli Shqip

Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimet e seksionit: bashkuesit koaksialë të radio frekuencës - Seria BNC

Titulli Anglisht

Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series BNC

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

Asnjë informacion i shtuar.

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim