Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-27
Time: 22:28


SK EN 61280-2-9:2018
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2018-06-18
Regjistri Kombëtar: 233/2018
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 61280-2-9:2009
CLC/SR 86C
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike-Pjesa 2-9: Sistemet dixhitale-Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar

Titulli Anglisht

Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-9: Digital systems - Optical signal-to-noise ratio measurement for dense wavelength-division multiplexed systems

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 61280-2-9:2009 provides a parameter definition and a test method for obtaining optical signal-to-noise ratio (OSNR) using apparatus that measures the optical spectrum at a multichannel interface. Because noise measurement is made on an optical spectrum analyzer, the measured noise does not include source relative intensity noise (RIN) or receiver noise. Three implementations for an optical spectrum analyser (OSA) are discussed: - a diffraction-grating-based OSA, - a Michelson interferometer-based OSA, - and a Fabry-Perot-based OSA. This second addition cancels and replaces the first edition published in 2002 and constitutes a technical revision. The main changes from the previous edition are as follows: - A paragraph has been added to the Scope describing the limitations due to signal spectral width and wavelength filtering; - and Annex B has been added to further explain error in measuring noise level due to signal spectral width and wavelength filtering.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.180.20 - Pajisje për ndërlidhje me fibra optike

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

SK EN 61280-2-9:2018 replaces SK EN 61280-2-9:2011 - 2016-07-22
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Procedura të provës bazë të nënsistemit të komunikimit me fibër optike-Pjesa 1-1: Procedurat e provës për nënsistemet e përgjithshme të komunikimit-Matja e fuqisë optike të transmetuesit në dalje për kabllot me fibra optike njëformëshe
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 2 -3 : Sisteme shifrore -Matja e variacioneve të ngadalta (Wander) dhe me të shpejta (jitter)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike -Pjesa 2 -9 : Sistemet dixhitale -Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Withdrawn 
2011-09-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 4 -1 : Impiant kabllosh të instaluara -Matja e dobësimit në multimodë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
66 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nënsistemve të telekomunikacionit me fibër optike-Pjesa 4-1: Impiant kabllosh të instaluara-Matja e dobësimit në multimode

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim