Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:22


prSK EN ISO 19901-1*:2019
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 221
Publikuar: 2019-07-30
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 19901-1:2015
CEN/TC 12
This standard is identical to:
ISO 19901-1:2015
ISO/TC 67/SC 7
Çmim: 65 €Titulli Shqip

Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik

Titulli Anglisht

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations (ISO 19901-1:2015)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 19901-1:2015 gives general requirements for the determination and use of meteorological and oceanographic (metocean) conditions for the design, construction and operation of offshore structures of all types used in the petroleum and natural gas industries. The requirements are divided into two broad types: - those that relate to the determination of environmental conditions in general, together with the metocean parameters that are required to adequately describe them; - those that relate to the characterization and use of metocean parameters for the design, the construction activities or the operation of offshore structures. The environmental conditions and metocean parameters discussed are: - extreme and abnormal values of metocean parameters that recur with given return periods that are considerably longer than the design service life of the structure, - long-term distributions of metocean parameters, in the form of cumulative, conditional, marginal or joint statistics of metocean parameters, and - normal environmental conditions that are expected to occur frequently during the design service life of the structure. Metocean parameters are applicable to: - the determination of actions for the design of new structures, - the determination of actions for the assessment of existing structures, - the site-specific assessment of mobile offshore units, - the determination of limiting environmental conditions, weather windows, actions and action effects for pre-service and post-service situations (i.e. fabrication, transportation and installation or decommissioning and removal of a structure), and - the operation of the platform, where appropriate. NOTE Specific metocean requirements for site-specific assessment of jack-ups are contained in ISO 19905‑1, for arctic offshore structures in ISO 19906 and for topside structures in ISO 19901‑3.

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

75.180.10 - Pajisje për zbulim dhe nxjerrje

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Draft 
 
199 
61 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare
English
Withdrawn 
2012-09-07 
137 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
English
Withdrawn 
2012-09-07 
56 
38 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 2 : Procedurat dhe kriteret e projektimit sizmik (ISO 19901 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
133 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat në det -Pjesa 3 : Strukturat sipërfaqësore (ISO 19901 -3 : 2010)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 4 : Elemente gjeoteknike dhe mbështetëse të konstruksionit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Published 
2010-09-22 
181 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 6 : Punimet detare (ISO 19901 -6 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
119 
51 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim