Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 22:56


SK EN 60454-3-4:2018
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 13
Publikuar: 2018-06-18
Regjistri Kombëtar: 233/2018
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 60454-3-4:2007
CLC/SR 15
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materialet e veçanta Fleta 4: Letrat prej celuloze, krepi ose jo krepi, me adezivë prej gome termoduruese

Titulli Anglisht

Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 4: Cellulose paper, creped and non-creped, with rubber thermosetting adhesive

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Contains the requirements for pressure-sensitive adhesive tapes made with cellulosic paper, creped and non-creped, with rubber thermosetting adhesive.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

29.035.20 - Materiale izoluese prej kauçuku dhe plastike

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

SK EN 60454-3-4:2018 replaces SK EN 60454-3-4:2011 - 2016-07-22

Shënimet

Ky standard zëvendëson standardin e shfuqizuar!
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2011-04-25 
47 
36 € 
PDF
Blej
Shiritat adeziv te ndjeshem ndaj presionit per qellime elektrike -Pjesa 2 : Metodat e testimit
English
Published 
2018-06-18 
49 
36 € 
PDF
Blej
Shiritat adeziv te ndjeshem ndaj presionit per qellime elektrike-Pjesa 2: Metodat e testimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike Pjesa 3 : Specifikime për materialet e veçanta Fleta 11 : Kombinimet e fletëve prej poliesteri me fije të holla xhami, letër krepi celulosik, polyester jo të thurrur, adeziv prej rreshire dhe të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2018-06-18 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materialet e veçanta-Fleta 11: Kombinimet e fletëve prej poliesteri me fije të holla xhami, letër krepi celulosik, polyester jo të thurrur, adeziv prej rreshire dhe të ndjeshëm ndaj presionit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 12 : Shiritat me film polietileni me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2018-06-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 12: Shiritat me film polietileni me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat adeziv të ndieshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 14 : Shiritat me cipë politetrafluoroetileni me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për material të veçantë -Paragrafi 15 : Kombinimet prej cipe poliestër/poliestër të pathurur, me adeziv gome termoreaktive
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 16 : Kombinimet prej cipe poliestër/filament qelqi me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Shirita adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 17 : Kombinimet poliestër/epoksi me adeziv të ndjeshëm ndaj presionit
English
Published 
2011-04-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shirita adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 19 : Shiritat e përbërë prej materialesh të ndryshëm mbështetës, me adezive të ndjeshëm ndaj presionit në të dyja anët
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 2 : Shiritat me cipë poliestër me adeziv termoreaktiv prej gome ose adeziv akrilik të rrjetëzuar
English
Published 
2018-06-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit, të cilët përdoren për qëllime elektrike-Pjesa 3: Specifikime për materiale të veçantë-Fleta 2: Shiritat me cipë poliestër me adeziv termoreaktiv prej gome ose adeziv akrilik të rrjetëzuar
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat adezive të ndjeshëm ndaj presionit për qëllime elektrike -Pjesa 3 : Specifikime për materialet e veçanta Fleta 4 : Letrat prej celuloze, krepi ose jo krepi, me adezivë prej gome termoduruese

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim